Pomiary PEM

Badanie pola magnetycznego

Pole magnetyczne a BHP

pole magnetyczne BHP

Bezpieczeństwo w pracy

Technologia i innowacje wprowadzane są do każdego sektora gospodarki. Co za tym idzie, również nie da się uniknąć ich skutków w miejscach pracy. Pojawia się coraz więcej czynników niebezpiecznych lub jeszcze nie do końca zbadanych. To właśnie na nie pracodawcy i pracownicy muszą zwrócić uwagę w celu zachowania odpowiednich standardów BHP. Jednym z nich jest oddziaływanie elektromagnetyczne. Pole magnetyczne może bowiem wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Warto więc być świadomym, że jeśli chodzi o pole magnetyczne BHP ma istotne znaczenie.

Jak pole elektromagnetyczne wpływa na człowieka?

Pola magnetyczne jest praktycznie wszędzie. Generowane jest bowiem zarówno przez Ziemię, jak i przez urządzenia elektryczne. Są to między innymi telewizory, komputery czy kuchenki mikrofalowe. Warto zaznaczyć, że pole magnetyczne o niskiej częstotliwości (ELF) może wpływać na zdrowie człowieka. Prowadzi do zmiany potencjału elektrycznego w organizmie. To z kolei może być przyczyną zmian w funkcjonowaniu komórek, tkanek czy narządów. Nie są to jednak jednoznaczne i wiarygodne dane, wymagają dalszych badań. W przypadku nadmiernej ekspozycji na pole magnetyczne, istnieje ryzyko wystąpienia bólów głowy, zmęczenia lub zaburzeń snu. Dlatego także ważne są regularne pomiary pola elektromagnetycznego. Każdy kraj odrębnie ustala odpowiednie normy dotyczące dopuszczalnych poziomów ekspozycji na pole elektromagnetyczne.

Pole magnetyczne BHP – sposoby zapobiegania ekspozycji

W interesie wszystkich zainteresowanych leży minimalizowanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na pole magnetyczne. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni przykładać wagę do ścisłego stosowania się do obowiązujących zasad BHP. Dlatego tak istotne są regularne szkolenia, które uwzględniają zagrożenia związane z polami magnetycznymi. Pracownicy muszą być świadomi potencjalnego ryzyka i zachować właściwe postępowanie w miejscu pracy.
Poza świadomością zagrożeń, konieczne są odpowiednie osłony mechaniczne. Szczególnie w miejscach narażonych na silne pole magnetyczne. W gestii pracodawcy leży zadbanie o instalację barier i osłon. W dalszej kolejności należy również monitorować ich skuteczność poprzez regularny pomiar promieniowania elektromagnetycznego.
Może okazać się, że konieczne jest przeniesienie stanowisk pracy z dala od źródeł pola magnetycznego. Silniki, transformatory czy linie wysokiego napięcia nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy. Chyba, że takie rozmieszczenie nie jest możliwe z uwagi na charakter wykonywanej pracy.
W ramach działań kontrolnych niezbędne są regularne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Wyniki tych pomiarów powinny być udostępniane pracownikom. Wiarygodne pomiary wykonują akredytowane laboratoria pomiarowe.

Pole magnetyczne a BHP
Przewiń na górę