Pomiary PEM

Badanie pola magnetycznego

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Konieczne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pole elektromagnetyczne generuje się przez różne urządzenia elektryczne. W zwyczajnych domowych sprzętach wydzielają je przede wszystkim silniki oraz transformatory. Nie są to jednak duże wartości i można je pominąć. Inaczej jednak wygląda ta kwestia tam, gdzie mówimy o zastosowaniach przemysłowych. Dlatego też pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są absolutnie konieczne w miejscach, gdzie istnieją silne źródła takich pól i jednocześnie pracują ludzie.

Wpływ PEM na komórki człowieka

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe jest niezerowy. Duże natężenia mogą powodować zachodzenie niekontrolowanych reakcji w komórkach. Długotrwała praca w warunkach wysokiego natężenia PEM może więc prowadzić np. do białaczki lub nowotworów. Stąd pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w takich miejscach należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa. Należy przeprowadzać je w określonych odstępach czasu i angażować do tego celu uprawnione podmioty. Dzięki temu pracownicy będą mieli pewność, że normy nie są przekroczone tam, gdzie spędzają większość czasu podczas swojej zmiany. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ nadmiernego natężenia PEM większość osób nie jest w stanie odczuć. Niektórzy doświadczają bólu głowy i pogorszonego samopoczucia. Jednak niekorzystny wpływ na komórki organizmu jest całkowicie bezbolesny i nieodczuwalny. Patologiczne zmiany mogą natomiast ujawnić się dopiero po wielu latach.

Silniki elektryczne i transformatory

Badania powinny być prowadzone zwłaszcza w miejscach, gdzie działa duża ilość maszyn z silnikami elektrycznymi. Pomiary PEM pozwolą sprawdzić, czy w danej hali nie nastąpiło przekroczenie norm promieniowania. Jeżeli tak, część maszyn trzeba przenieść do innego pomieszczenia. Podobnie wygląda to w sytuacji, gdy w pobliżu miejsca pracy znajduje się duży transformator przemysłowy. Urządzenie to powinno znajdować się w specjalnym, odizolowanym pomieszczeniu. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z uwagi na uszkodzenie rdzenia magnetycznego, promieniowanie wokół znacznie wzrośnie. Często transformator pomimo tego pracuje całkowicie normalnie. Tylko pomiar promieniowania elektromagnetycznego pozwala ocenić, czy uszkodzenie rzeczywiście ma miejsce.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy
Przewiń na górę