Pomiary PEM

Badanie pola magnetycznego

Poziom pola elektromagnetycznego w naturze

poziom pola elektromagnetycznego

Rosnący poziom pola elektromagnetycznego w środowisku

Poziom pola elektromagnetycznego w naturze zazwyczaj nie jest wysoki. Te niewielkie odczyty to ziemskie promieniowanie elektromagnetyczne i jest ono niezbędne dla rozwoju żywych organizmów. Czasowo wysoki poziom utrzymuje się lokalnie po uderzeniu pioruna, meteorytu, silnych wyładowaniach w magnetosferze ziemskiej. Zmiany PEM w środowisku naturalnym powoduje również działalność człowieka. Postępuje elektryfikacja, przybywa stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, co powoduje więcej obszarów w naturze o wyższym niż tło poziomie pem. Konieczne stają się wobec tego okresowe pomiary pola elektromagnetycznego.

Pomiary PEM na zlecenie firm i osób prywatnych

Pomiary pól elektromagnetycznych przeprowadzane są na potrzeby rządu, firm dostarczających energię elektryczną czy też operatorów telefonii komórkowej. Badania prowadzą odpowiednio przeszkolone ekipy, zaopatrzone w specjalistyczne urządzenia. Następnie pomiary porównuje się z normami, które zawarte są w rządowych rozporządzeniach. Analizą wyników zajmują się specjalne, akredytowane laboratoria.
Osoby prywatne również mogą wykonać pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w interesującym je obszarze np. na potencjalnej działce leśno-rekreacyjnej. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie. Jednak, aby badania były wiarygodne, pomiary PEM należy powtarzać. Wtedy uzyska się wystarczającą ilość danych do przeprowadzenia wiarygodnej analizy.

Oddziaływanie elektromagnetyczne na żywe organizmy

Z badań wynika, że pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia jest szkodliwe dla żywych organizmów, jeśli są na nie narażone przez dłuższy czas. Zwierzęta, jeśli tylko mogą, instynktownie omijają takie miejsca. Wyjątkiem są ptaki, chętnie traktujące druty jako miejsce odpoczynku i obserwacji. Drzewa najczęściej wycina się w pobliżu ze względów bezpieczeństwa.
Planując wypad na łono natury, należy zachować zdrowy rozsądek. Nie jest bezpieczne przebywanie w okolicy linii wysokiego napięcia, zwłaszcza podczas burzy. Ryzykujemy nawet utratą życia. Odpoczynek pod transformatorem albo stacją przekaźnikową telefonii komórkowej też nie jest dobrym pomysłem ze względu na podwyższony poziom pola elektromagnetycznego.

Poziom pola elektromagnetycznego w naturze
Przewiń na górę